Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 1. 2021

Datum objave: 17. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 6. 1. 2021

Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 924/2 v izmeri 26 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 924/2. Zemljišče v naravi predstavlja neposredni dovoz in dostop do stanovanjskega objekta, ki v naravi neposredno meji na zemljišče s parc. št. 924/2, k. o. 1772 - Slape. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telekom Slovenije, d. d. in T-2, d. o. o..

Cena navedene nepremičnine je 3.120,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

 

Razpisne datoteke