Preklic javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana – trisobnega stanovanja na Gornjem trgu 27, Ljubljana

Zaključen:

Datum objave: 27. 7. 2007

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

 

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr.št. VII Pg 1608/2007 z dne 16.07.2007

 

preklic javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana – trisobnega stanovanja na Gornjem trgu 27, Ljubljana

 

I.

Prekliče se objava javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana in sicer v delu, ki se nanaša na trisobno stanovanje na Gornjem trgu 27, Ljubljana, opredeljeno pod točko 2.4, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 55/07 z dne 22.06.2007, pod št. 032-162/2007-3, objava Ob-18179/07.

 

Besedilo preklica javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html

 

II.

Ta preklic velja takoj.

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

 

Obrazci