PREKLIC JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana, parcelna številka 948/38, k.o. 1756 - Črnuče.

Zaključen:

Datum objave: 10. 8. 2022

Obrazci