Preklic javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana na naslovu Grablovičeva ulica 50-64, soseska Nove Poljane v Ljubljani

Zaključen: 10. 4. 2013

Datum objave: 29. 3. 2013

Preklic javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana na naslovu Grablovičeva ulica 50-64, soseska Nove Poljane v Ljubljani  - 10.4.103

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL - 29.3.2013

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica):

 • parkirno mesto št. 1 v izmeri 13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-1, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.
  Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR (z besedo: desettisočpetsto evrov)
 • parkirno mesto št. 2 v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-2, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.
  Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR (z besedo: desettisočpetsto evrov)
 • parkirno mesto št. 5 v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-5, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.
  Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR (z besedo: desettisočpetsto evrov)
 • parkirno mesto št. 6 v izmeri 13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-6, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.
  Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR (z besedo: desettisočpetsto evrov)
 • parkirno mesto št. 8 v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-8, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.
  Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR (z besedo: desettisočpetsto evrov)
 • parkirno mesto št. 13 v izmeri 13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-13, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.
  Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR (z besedo: desettisočpetsto evrov)
 • parkirno mesto št. 14 v izmeri 13,78 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-13, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.
  Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR (z besedo: desettisočpetsto evrov)
 • parkirno mesto št. 15 v izmeri 13,55 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-15, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.
  Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR (z besedo: desettisočpetsto evrov)
 • parkirno mesto št. 16 v izmeri 13,55 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-16, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.
  Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR (z besedo: desettisočpetsto evrov)
 • parkirno mesto št. 54 v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-54, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.
  Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR (z besedo: desettisočpetsto evrov)
 • parkirno mesto št. 120 v izmeri 13,51 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-120, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.
  Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR (z besedo: desettisočpetsto evrov)
 • parkirno mesto št. 64 v izmeri 13,66 m2, ki se nahaja v I. kleti, v podzemnem garažnem objektu na naslovu Povšetova 37 v soseski Nove Poljane z ID oznako nepremičnine 1727-1054-64, k.o. 1727 Poljansko predmestje.
  Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR (z besedo: desettisočpetsto evrov)
 • parkirno mesto št. 63 v izmeri 14,53 m2, ki se nahaja v I. kleti, v podzemnem garažnem objektu na naslovu Povšetova 37 v soseski Nove Poljane z id. oznako nepremičnine 1727-1054-64, k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.
  Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR (z besedo: desettisočpetsto evrov)

Predmetne nepremičnine so vključene v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013. Parkirna mesta so prazna in prosta bremen. Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke