Preklic objave "Namera o sklenitvi neposredne pogodbe"

Zaključen: 8. 3. 2013

Datum objave: 7. 3. 2013
Rok za prijavo: 8. 3. 2013

Preklicujemo objavo namere o sklenitvi neposredne pogodbe o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino - parc. št. 1456 njiva v izmeri 560 z ID oznako 2706-1456/0-0 k.o. 2706 Zelena jama, ker je prišlo do pomote. Gre za nakup zemljišča in ne za prodajo, zato objava namere ni potrebna.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

 

Razpisne datoteke