Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

Zaključen: 20. 8. 2020

Datum objave: 5. 8. 2020
Vročitev velja za opravljeno : 20. 8. 2020

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. I. RS, st. 24/06 - uradni prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 - ZUP} obvešča naslovnika o neuspeli vročitvi dokumenta z osebno vročitvijo po določbah ZUP.
lme firme: SGP Slovenija ceste tehnika obnova d.d. - v stečaju.

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. I. RS, st. 24/06 - uradni prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 - ZUP} obvešča naslovnika o neuspeli vročitvi dokumenta z osebno vročitvijo po določbah ZUP.
lme firme: SGP Slovenija ceste tehnika obnova d.d. - v stečaju.

Razpisne datoteke