Uradni popravek - Javno zbiranje ponudb

Zaključen: 15. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

Datum objave: 5. 2. 2010
Rok za prijavo: 15. 2. 2010
Odpiranje prijav: 25. 2. 2010

Nezazidano stavbno zemljišče:parc.št. 250/464 njiva v izmeri 512 m², vpisano v zk vl. št. 6504 k.o. Trnovsko predmestje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 2/6 Trnovo, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja VS 2/6 Trnovo, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 2 Trnovo – Tržaška cesta.