Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 4. 2018

Datum objave: 10. 4. 2018
Rok za prijavo: 30. 4. 2018

za prodajo nepremičnine:
- parc. št. 285/40, v izmeri 14 m2, k. o. Šujica, ID znak: 1982 285/40

Cena nepremičnine je 2.464,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke