sreda, 9. 8. 2017

Navodila izvajalcem za obveščanje o sofinanciranih programih MOL skladno s celostno grafično podobo

Vse tiste izvajalce, ki prejemate finančna sredstva za izvajanje letnega programa športa, pozivamo k uporabi prepoznavnega znaka v skladu s celostno grafično podobo MOL.

Na področju športa v Mestni občini Ljubljana spodbujamo izvedbo programov z več pestre in kakovostnejše gibalno športne ponudbe v različnih športih na športnih objektih v lasti MOL oziroma objektih v javno zasebnem partnerstvu, še posebej pa v naravi. Poudarjajo se kvalitetni projekti, ki zagotavljajo trajnost do ljudi in do okolja. Občina za izvajanje programov športa nameni okoli 7 milijonov EUR letno. 

Skladno s pravilnikom za sofinanciranje programov LPŠ v MOL morajo izvajalci v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL, v skladu z določili odloka, ki ureja ime in grb MOL.

Izvajalec LPŠ mora pri objavah, javnemu nastopanju in izdajanju publikacij, promocijskega gradiva in drugega informativnega gradiva navajati, da programe »sofinancira Mestna občina Ljubljana«, ter v pisnih oblikah ob imenu uporabi tudi grb.
Orodja promoviranja, informiranja in obveščanja:

 • Publikacije, gradiva, brošure,
 • plakati, letaki,
 • informativni in promocijski materiali,
 • spletne strani izvajalcev,
 • javni in informativni dogodki (seminarji, razstave, sejmi, predstavitve itd.).

Prejemnik sredstev za izvajanje programov športa v MOL je dolžan pri objavah in predstavitvah rezultatov programov športa iz te pogodbe oziroma pri vseh drugih oblikah javnega nastopanja in izdajanja publikacij, promocijskega in drugega informativnega gradiva v zvezi z njim

 • navesti, da je njegovo izvajanje sofinancirala MOL,
 • v pisnih in elektronskih oblikah uporabiti znak in grb MOL, skladno s celostno grafično podobo (CGP), ki je objavljena na spletni strani MOL – Oddelek za šport,
 • poskrbeti za navajanje naziva »Ljubljana« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja,
 • sodelovati pri aktivnostih Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA in Javnega zavoda Turizem Ljubljana za promocijo mesta Ljubljana.

Izvajalci programov evropskih ligaških tekmovanj in svetovnih pokalov (3.4.6.26.) oziroma drugih velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev (3.4.6.) pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma njihovih združenj v košarki, nogometu, rokometu, hokeju na ledu in moški odbojki, ter svetovnem pokalu v cestnem in gorskem kolesarstvu ter odbojki na mivki morajo za promocijo mesta Ljubljana.

 • na vidnem mestu dresa igralca zagotoviti napis Ljubljana,
 • na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOL, ter objaviti grb Mestne občine Ljubljana z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Ljubljana« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
 • na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Ljubljana in GRB, »ŠPORT LJUBLJANA« in »Visit Ljubljana« (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
 • zagotoviti vidno oglaševanje mesta Ljubljana na spletnih straneh ter na izdanih vstopnicah za tekme,
 • zagotoviti TV oz. internetni prenos tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Ljubljana.

Več o športu v Ljubljani preberite tukaj.