2. javni poziv za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa za leto 2021

Zaključen: 28. 6. 2021

Datum objave: 11. 6. 2021
Rok za prijavo: 28. 6. 2021

Predmet 2. javnega poziva je potrditev nespremenjenega obsega izvajanja dejavnosti oziroma sporočanje spremenjenega obsega (zmanjšanega obsega, prenehanja izvajanja) izbranih dejavnosti s strani izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport otroke do 12. let, ki so bile v letu 2020 izbrane na javnem razpisu za obdobje 2020 do 2022. V dejavnosti so lahko vključeni le šoloobvezni otroci, ki ne nastopajo v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez ali njihovih podrejenih organizacijah (regijske zveze, občinske zveze…).

Vlagatelj morajo potrditev izpolniti »on line« ter elektronsko oddati. »On line« razpis je dostopen na: https://razpisisport.ljubljana.si/.

Vprašanja v zvezi z javnim pozivom se zastavijo izključno na elektronski naslov: razpisi.sport@ljubljana.si najkasneje do 24. 6. 2021.

Razpisne datoteke