2. javni razpis za sofinanciranje programov in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2017

Zaključen: 28. 7. 2017 , odpiranje prijav: 2. 8. 2017

Datum objave: 14. 7. 2017
Rok za prijavo: 28. 7. 2017
Odpiranje prijav: 2. 8. 2017

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.

e-Razpis - elektronska oddaja vloge.

Razpisne datoteke