Izbira zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo "Revitalizacija športnega centra Savsko naselje"

Zaključen: 23. 12. 2011 , odpiranje prijav: 23. 12. 2011

Datum objave: 23. 11. 2011
Rok za prijavo: 23. 12. 2011
Odpiranje prijav: 23. 12. 2011

Številka: 671-444/2011- 12
Oznaka JN: 11/620004

Kratek opis naročila ali nabave:

Predmet javnega razpisa je izbira zasebnega partnerja skladno z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju za izvedbo projekta “Revitalizacija športnega centra Savsko naselje“. Podrobnejša vsebina je razvidna iz projektne naloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Objavljen na Portalu javnih naročil: JN13496/2011.

Razpisne datoteke