Javna razgrnitev Predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi - Pot ob Savi

Zaključen: 27. 11. 2020

Datum objave: 9. 11. 2020
Rok za sprejem pripomb in predlogov : 27. 11. 2020

Stališča MOL glede pripomb na Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi.

 

Mestna občina Ljubljana naznanja javno razgrnitev Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi.

Gradivo  bo javno razgrnjeno od 9.11.2020 do 27.11.2020, in sicer:
- v celoti v prostorih Oddelka za šport Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Resljeva 18, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure),
- v celoti na spletnem naslovu: https://www ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/
- samo besedilo Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi na oglasni deski na sedežu:

  • Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova cesta 32, Ljubljana
  • Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana Polje
  • Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana
  • Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 106, Ljubljana Šentvid.

Zaradi objave dodatne datoteke, ki je zaradi tehničnih težav izpadla iz prvotne objave, je razgrnitev podaljšana do petka, 27. 11. 2020.

 

Razpisne datoteke