Javni razpis šport 2012

Zaključen: 21. 11. 2011

Datum objave: 28. 10. 2011
Rok za prijavo: 21. 11. 2011

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2012,
zbiranje predlogov za sofinanciranje Programov mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine,usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za leto 2012

Povezava na  e-razpis.

Obrazci

Razpisne datoteke