Javni razpis za sofinanciranje programov letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za šolsko leto 2009/ 2010

Zaključen: 1. 6. 2009 , odpiranje prijav: 1. 6. 2009

Datum objave: 18. 5. 2009
Rok za prijavo: 1. 6. 2009
Odpiranje prijav: 1. 6. 2009

Razpisna dokumentacija:

 • Javni razpis
 • Seznam podrocij in seznam razpisanih programov
 • Dokazila in priloge
 • Izjava o sprejemanju pogojev
 • Obrazec ovojnica
 • Prijavni obrazec AS
 • Vloga - obrazec a
 • Vloga  - obrazec b
 • Pogodba
 • Dodatna navodila za izvedbo progranov (obrazec a)
 • Dodatna navodila za izvedbo progranov (obrazec b)

Obrazci