Javna objava predloga Odloka o razveljavitvi dela Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki se nanaša na enoto urejanja prostora SL-191, s predlogom za hitri postopek

Zaključen: 23. 9. 2016

Datum objave: 8. 9. 2016
Rok za prijavo: 23. 9. 2016

Gradivo bo od 8. septembra do 23. septembra 2016 javno objavljeno na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana in v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure) ter na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predlog odloka. Pripombe se lahko do konca javne objave pošljejo na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "Pripomba na s. d. OPN MOL ID za SL-191".

Razpisne datoteke