Javna objava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška s predlogom za hitri postopek

Zaključen: 12. 11. 2012

Datum objave: 26. 10. 2012
Rok za prijavo: 12. 11. 2012

Gradivo bo od 26. oktobra do 12. novembra 2012 javno objavljeno na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana ter v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure) in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure.

V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predlog akta. Pripombe se lahko do konca javne objave pošljejo na naslov Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "Pripomba na OPPN za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška«.

Razpisne datoteke