Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 437 Bobenčkova – Tržaška in 273 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del

Zaključen: 4. 9. 2020

Datum objave: 20. 7. 2020
Rok za prijavo: 4. 9. 2020

Od 27. 7. do 4. 9. 2020 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 437 Bobenčkova – Tržaška in 273 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 26. 8. 2020, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska 1b, Ljubljana.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede " Pripomba na javno razgrnitev OPPN 437 Bobenčkova ".

Razpisne datoteke