Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška in okoljskega poročila

Zaključen: 28. 10. 2009 , odpiranje prijav: 28. 10. 2009 , objava rezultatov: 28. 10. 2009

Datum objave: 21. 9. 2009
Rok za prijavo: 28. 10. 2009
Odpiranje prijav: 28. 10. 2009
Rezultati razpisa: 28. 10. 2009

Od 28. septembra 2009 do 28. oktobra 2009 bosta javno razgrnjena dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v četrtek, 15. oktobra 2009, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke