Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 133 Moste – Selo del in 313 Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del in okoljskega poročila

Zaključen: 19. 1. 2012

Datum objave: 9. 12. 2011
Rok za prijavo: 19. 1. 2012

Od 19. decembra 2011 do 19. januarja 2012 bosta javno razgrnjena dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 133 Moste – Selo del in 313 Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36 A, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).
Javna obravnava gradiva bo v torek, 10. januarja 2012, ob 17. uri, v veliki dvorani na Proletarski 1, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke