Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas in okoljskega poročila

Zaključen: 28. 4. 2023

Datum objave: 23. 3. 2023
Rok za prijavo: 28. 4. 2023

Od 30. 3. do 28. 4. 2023 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 484 Cesta v Sadinjo vas in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana - Dobrunje (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 19. 4. 2023, ob 17. uri, v dvorani na sedežu Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana - Dobrunje.

Razpisne datoteke