Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del območja VS 2/13 Bonifacija in okoljskega poročila

Zaključen: 20. 12. 2010

Datum objave: 11. 11. 2010
Rok za prijavo: 20. 12. 2010

Od 18. novembra do 20. decembra 2010 bosta javno razgrnjena dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja VS 2/13 Bonifacija in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 8. decembra 2010, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana.

Razpisne datoteke