Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška ter okoljskega poročila

Zaključen: 8. 1. 2010 , odpiranje prijav: 8. 1. 2010 , objava rezultatov: 8. 1. 2010

Datum objave: 1. 12. 2009
Rok za prijavo: 8. 1. 2010
Odpiranje prijav: 8. 1. 2010
Rezultati razpisa: 8. 1. 2010

Od 8. decembra 2009 do 8. januarja 2010 bosta javno razgrnjena dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška ter okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 16. decembra 2009, ob 17. uri, v veliki dvorani na Linhartovi 13 v Ljubljani.

Razpisne datoteke