Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 Wolfova ulica - Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta

Zaključen: 15. 6. 2009 , odpiranje prijav: 16. 6. 2009

Datum objave: 5. 5. 2009
Rok za prijavo: 15. 6. 2009
Odpiranje prijav: 16. 6. 2009

Od 15. maja do 15. junija 2009 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 27. maja 2009, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana.

Razpisne datoteke