Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama

Zaključen: 4. 9. 2020

Datum objave: 20. 7. 2020
Rok za prijavo: 4. 9. 2020

Od 27. 7. 2020 do 4. 9. 2020 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 19. 8. 2020, ob 17. uri, v dvorani v prostorih Mestne občine Ljubljana, Proletarska 1, 1000 Ljubljana.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "Pripomba na javno razgrnitev sprememb ZN Zelena jama".

Razpisne datoteke