Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN 420 Polje - Pokopališče

Zaključen: 5. 7. 2018

Datum objave: 12. 6. 2018
Rok za prijavo: 5. 7. 2018

Od 21. 6. do 5. 7. 2018 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje - Pokopališče.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v petek, 29. 6. 2018, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana.

Razpisne datoteke