Javna razgrnitev o dopolnjenem osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidanlnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana

Zaključen: 22. 9. 2008 , odpiranje prijav: 23. 9. 2008

Datum objave: 15. 8. 2008
Rok za prijavo: 22. 9. 2008
Odpiranje prijav: 23. 9. 2008

Od 22. avgusta 2008 do 22. septembra 2008 bosta javno razgrnjena Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času), na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana, in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v četrtek, 4. septembra 2008, ob 18. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana.

Razpisne datoteke