Javna razgrnitev osnutka DPN za prenosni plinovod R51A Jarše - Sneberje in okoljskega poročila

Zaključen: 23. 5. 2014

Datum objave: 11. 4. 2014
Rok za prijavo: 23. 5. 2014

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naznanja javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R51A Jarše - Sneberje, povzetka za javnost, okoljskega poročila za prenosni plinovod R51A Jarše - Sneberje in ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

Gradivo bo od 22. aprila 2014 do 23. maja 2014 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana,
– v prostorih Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana,
– v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana.
Gradivo bo v tem času javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Javna obravnava bo potekala 24. 4. 2014 s pričetkom ob 17.00 v prostorih Osnovne šole Jožeta Moškriča, Jarška 34, Ljubljana.

Objava stališč do podanih pripomb tudi na spletni strani MzIP:
http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/stalisca_do_pripomb_koncna.pdf

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa