Javna razgrnitev osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij

Zaključen: 18. 6. 2007

Datum objave: 18. 5. 2007
Rok za prijavo: 18. 6. 2007

Javna razgrnitev bo potekala od 18. maja 2007 do 18. junija 2007, in sicer v prostorih:

  • Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana,
  • Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana,
  • Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska cesta 367, Ljubljana,
  • Četrtne skupnosti Posavje, Dunajska cesta 230, Ljubljana,
  • Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova cesta 32, Ljubljana.

Na Oddelku za urbanizem bo gradivo razgrnjeno v poslovnem času, na četrtnih skupnostih pa v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure.

Javni obravnavi bosta:

  • za območje ČS Črnuče in ČS Posavje: v torek, 5. junija 2007, ob 17.00 uri, v prostorih Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska cesta 367, Ljubljana,
  • za območje ČS Bežigrad in ČS Jarše: v sredo, 6. junija 2007, ob 17.00 uri, v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke