Javna razgrnitev osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama

Zaključen: 26. 2. 2007

Datum objave: 26. 1. 2007
Rok za prijavo: 26. 2. 2007

Osnutek bo javno razgrnjen od 26. januarja 2007 do 26. februarja 2007 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur).

Javna obravnava osnutka bo v sredo, 14. februarja 2007, ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana.

Razpisne datoteke