Javna razgrnitev osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg in del območja urejanja CT Slovenska cesta in osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja CO 1/27 Šumi

Zaključen: 27. 5. 2005 , odpiranje prijav: 28. 5. 2005

Datum objave: 18. 4. 2005
Rok za prijavo: 27. 5. 2005
Odpiranje prijav: 28. 5. 2005

Javno se razgrneta: - osnutek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg in del območja urejanja CT 10 Slovenska cesta in - osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja CO 1/27 Šumi.

Osnutka bosta javno razgrnjena od 25. aprila do 27. maja 2005.

Razpisne datoteke