Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CO 5/13 RTV)

Zaključen: 23. 6. 2006

Datum objave: 22. 5. 2006
Rok za prijavo: 23. 6. 2006

Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CO 5/13 RTV).

Javna razgrnitev bo potekala od 22. maja 2006 do 23. junija 2006, javna obravnava pa bo v sredo, 7. junija 2006.

Razpisne datoteke