Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ŽG Ljubljana

Zaključen: 25. 7. 2005 , odpiranje prijav: 26. 7. 2005

Datum objave: 6. 6. 2005
Rok za prijavo: 25. 7. 2005
Odpiranje prijav: 26. 7. 2005

Javno se razgrne: - osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ŽG Ljubljana.

Javna razgrnitev poteka v prostorih Oddelka za urbanizem MU MOL, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana (v času uradnih ur). Pomotoma je bilo objavljeno, da bo javna razgrnitev potekala na sedežu Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana.

Javna razgrnitev poteka od 24. junija 2005 do 25. julija 2005, javna obravnava pa bo 29. junija 2005.

Razpisne datoteke