Javna razgrnitev osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BI 3/2, BI 2/2 - del in BT 3/2 - del

Zaključen: 7. 11. 2005 , odpiranje prijav: 8. 11. 2005

Datum objave: 30. 9. 2005
Rok za prijavo: 7. 11. 2005
Odpiranje prijav: 8. 11. 2005

Javno se razgrne: - osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BI 3/2, BI 2/2 - del in BT 3/2 - del.

Osnutek bo javno razgrnjen od 7. oktobra 2005 do 7. novembra 2005, javna obravnava pa bo v sredo, 19. oktobra 2005.

Razpisne datoteke