Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora GR-49

Zaključen: 3. 8. 2020

Datum objave: 10. 7. 2020
Rok za prijavo: 3. 8. 2020

Od 20. 7. 2020 do 3. 8. 2020 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora GR-49.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletni strani.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “Lokacijska preveritev za GR-49”.

Razpisne datoteke