Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del območja enote urejanja prostora JA-386

Zaključen: 16. 8. 2022

Datum objave: 28. 7. 2022
Rok za prijavo: 16. 8. 2022

Od 1. 8. 2022 do 16. 8. 2022 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za individualno odstopanje za del območja enote urejanja prostora JA-386.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova c. 32, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletni strani.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “Lokacijska preveritev za JA-386”.

Razpisne datoteke