Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del območja EUP BE-50

Zaključen: 2. 3. 2023

Datum objave: 7. 2. 2023
Rok za prijavo: 2. 3. 2023

Od 15. 2. 2023 do 2. 3. 2023 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat lokacijske preveritve za del območja EUP BE-50.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13.00, ob sredah od 8.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.30 do 12.00) in na spletni strani.
Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki »zadeva« navedete: »Lokacijska preveritev za BE-50«.

Razpisne datoteke