Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del območja OPPN 412 Železniška tovorna postaja (za funkcionalno enoto PE1)

Zaključen: 6. 5. 2022

Datum objave: 15. 4. 2022
Rok za prijavo: 6. 5. 2022

Od 22. 4. do 6. 5. 2022 bo javno razgrnjena Lokacijska preveritev za OPPN 412 Železniška tovorna postaja (za funkcionalno enoto PE1)

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežih Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana in Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Razpisne datoteke