Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja OPPN za območje Bavarskega dvora

Zaključen: 12. 12. 2022

Datum objave: 28. 11. 2022
Rok za prijavo: 12. 12. 2022

Od 28. 11. 2022 do 12. 12. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja OPPN za območje Bavarskega dvora – ID: 3105.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana in na spletnem naslovu MOL.

V okviru javne razgrnitve lahko podate pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “Lokacijska preveritev OPPN Bavarski dvor”.

Razpisne datoteke