Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za del prostorske enote P7) – ID: 3059

Zaključen: 14. 9. 2022

Datum objave: 23. 8. 2022
Rok za prijavo: 14. 9. 2022

Od 29. 8. 2022 do 14. 9. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za del prostorske enote P7) – ID: 3059.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana in na spletnem naslovu MOL.

V okviru javne razgrnitve lahko podate pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “Lokacijska preveritev ZN PCL P7 ”.

Razpisne datoteke