Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za občinski podrobni prostorski načrt za območje Špice

Zaključen: 6. 6. 2022

Datum objave: 12. 5. 2022
Rok za prijavo: 6. 6. 2022

Od 23. 5. 2022 do 6. 6. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za občinski podrobni prostorski načrt za območje Špice.

Gradivo bo od 23. 5. 2022 do 6. 6. 2022 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletnem naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/.

Razpisne datoteke