Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za OPPN za dele območij urejanja CI7/21 Roška kasarna, CS7/22 Spodnje Poljane, CV8 Gruberjev prekop, CR8/1 Gruberjev prekop in CT46 Roška cesta (za del prostorskih enot P3 in C3)

Zaključen: 15. 7. 2020

Datum objave: 22. 6. 2020
Rok za prijavo: 15. 7. 2020

Od 30. 6. 2020 do 15. 7. 2020 bo javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za OPPN za dele območij urejanja CI7/21 Roška kasarna, CS7/22 Spodnje Poljane, CV8 Gruberjev prekop, CR8/1 Gruberjev prekop in CT46 Roška cesta (za del prostorskih enot P3 in C3).

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) ter na spletu.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “ Lokacijska preveritev Roška ”.

Razpisne datoteke