Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja enote urejanja prostora MS-181 (OPPN 66: Fakultete - Foersterjev vrt)

Zaključen: 19. 8. 2020

Datum objave: 28. 7. 2020
Rok za prijavo: 19. 8. 2020

Od 4. 8. do 19. 8. 2020 bo javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za del območja enote urejanja prostora MS-181 (OPPN 66: Fakultete - Foersterjev vrt).

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si , pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede " Pripomba na javno razgrnitev Lokacijske preveritve za Filozofsko fakulteto".

Razpisne datoteke