Lokacijska preveritev za dela enot urejanja prostora TR-395 in TR-559

Zaključen: 20. 1. 2023

Datum objave: 28. 12. 2022
Rok za prijavo: 20. 1. 2023

Od 5. 1. 2023 do 20. 1. 2023 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat lokacijske preveritve za dela enot urejanja prostora TR-395 in TR-559.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1B, 1115 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletni strani.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “ Lokacijska preveritev za dela enot urejanja prostora TR-395 in TR-559”.

Razpisne datoteke