Lokacijska preveritev za dele enot urejanja prostora GO-224, GO-381, MO-224 in MO-225 za gradnjo doživljajskega mostu preko Ljubljanice v parku Muste

Zaključen: 5. 8. 2021

Datum objave: 15. 7. 2021
Rok za prijavo: 5. 8. 2021

Od 22. 7. 2021 do 5. 8. 2021 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za dele enot urejanja prostora GO-224, GO-381, MO-224 in MO-225 za gradnjo doživljajskega mostu preko Ljubljanice v parku Muste.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana in Četrtne skupnosti Golovec, Litijska cesta 38, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure), in na spletni strani MOL. V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “ Lokacijske preveritve za dele enot urejanja prostora GO-224, GO-381, MO-224 in MO-225”.

Razpisne datoteke