Razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik in okoljsko poročilo

Zaključen: 13. 9. 2009 , odpiranje prijav: 14. 9. 2009 , objava rezultatov: 13. 9. 2009

Datum objave: 25. 8. 2009
Rok za prijavo: 13. 9. 2009
Odpiranje prijav: 14. 9. 2009
Rezultati razpisa: 13. 9. 2009

Od 25. avgusta 2009 do 25. septembra 2009 bosta javno razgrnjena dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v ponedeljek, 14. septembra 2009, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana.

Obrazci