sreda, 19. 12. 2012

DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane - stališča MzIP do pripomb in predlogov

Stališča do pripomb in predlogov z javne seznanitve s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje sta nam posredovali stališča do pripomb in predlogov z javne seznanitve s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, s katerimi se lahko seznanite v spodaj pripetem dokumentu.