ponedeljek, 9. 9. 2019

Zbiramo pobude za spremembe OPN MOL

Na Mestni občini Ljubljana zbiramo pobude za četrte spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del. Zbiranje poteka od 9. septembra do 20. oktobra 2019.

Na podlagi sprejemljivih pobud, oddanih v razpisanem roku, bomo pripravili dopolnjeni osnutek četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter skupaj z njim na javni razgrnitvi objavili obrazložena stališča do pobud na spletni strani MOL.
V času javne razgrnitve bomo zbrali pripombe na razgrnjene vsebine, jih preučili in smiselno vključili v predlog četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, ki ga bo nato obravnaval Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Več o zbiranju pobud za spremembe OPN MOL

Preberite tudi: