Mednarodni, odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: CENTER ZNANOSTI

Zaključen: 20. 12. 2018

Datum objave: 8. 10. 2018
Rok za prijavo: 20. 12. 2018

Naročnik: RS, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT v sodelovanju z ZAPS

Predmet razpisanega natečaja:

Namen natečaja je pridobiti rešitev za urbanistično zasnovo območja OPPN 81 (Občinski podrobni prostorski načrt 81: Center znanosti) ter najbolj primerno arhitekturno rešitev stavbe “Centra znanosti” s pripadajočimi zunanjimi prostori na lokaciji med Barjansko in Groharjevo cesto v Ljubljani. Stavba “Centra znanosti” naj predstavlja vrhunsko arhitekturo, ki v najboljši možni meri inovativno vključuje vrhunske dosežke stroke in principe trajnostne gradnje. Hkrati naj omogoča rastočo in prilagodljivo strukturo za umeščanje najnovejših in prihodnjih tehnologij, ki varujejo zdravje človeka, varčujejo z energetskimi in snovnimi viri ter varujejo in ohranjajo okolje. Nova stavba in celotno natečajno območje naj postane primer interdisciplinarnega in povezujočega načrtovanja demonstracijskega znanstvenega centra za prikaz, preizkušanje in povezovanje znanosti, gospodarstva in kulture.

Končni cilj natečaja je pridobitev:
• strokovno najustreznejše arhitekturne rešitve “Centra znanosti” znotraj natečajnega območja,
• strokovno najustreznejše urbanistične rešitve umestitve “Centra znanosti” znotraj natečajnega območja,
• anketne rešitve za celotno območje OPPN 81,
• oz. izbira izdelovalca projektne dokumentacije za “Center znanosti”.

Več o natečaju na spletni strani ZAPS.

Objava na portalu javnih naročil pod št.: JN006975/2018-I01.

Razpisne datoteke