Natečaj za območje Viator - Center Šiška, 2001

Zaključen: 25. 9. 2001 , odpiranje prijav: 25. 9. 2001

Datum objave: 15. 4. 2001
Rok za prijavo: 25. 9. 2001
Odpiranje prijav: 25. 9. 2001

Javni, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za pridobitev strokovnih podlag, kot podlaga za spremembo PUP-a za območje obdelave ŠP1/3 Viator – Center Šiška

Razpisovalec natečaja: ZIL Inženiring d.d. in Inženirska zbornica Slovenije – Matična sekcija arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov v sodelovanju z DAL, DUPPS in DKAS (razpisno gradivo december 2000, dopolnjeno aprila 2001; rok za oddajo natečajnih del je bil 25. september 2001).

Oblika in vrsta natečaja: Javni, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za pridobitev strokovnih podlag, kot podlaga za spremembo PUP-a za območje obdelave ŠP 1/3 Viator - Center Šiška.

Predsednica 15-članske ocenjevalne komisije je bila Majda Mlakar, udia, njen namestnik pa Dare Lečnik, udia.

Nagrade:

 • 1. nagrada: 3.000.000 SIT,
 • 2. nagrada: 2.000.000 SIT,
 • 3. nagrada: 1.500.000 SIT,
 • trije odkupi vsak po 500.000 SIT.

Namen, izhodišča in cilji natečaja 

Lokacija – prostor s pomembno mestno in programsko funkcijo

Območje obdelave se nahaja v območju urejanja ŠP 1/3 in obsega zemljišče v SZ kvadrantu prostorske celote. Na JV sega kompleks do obstoječe hale Avtomontaže, na SV do trafo postaje in kovinarskega podjetja Maja, na SZ do servisne ceste ob obvoznici in na JZ do Celovške ceste.

Lokacija na križišču obvoznice in vpadnice je prostor s pomembno mestno in programsko funkcijo, ki narekuje visoko izrabo razpoložljivih površin, kar omogoča tudi za gradnjo ugodna sestava tal. Natečajni kompleks se pojavlja na izrazito vidnem in frekvenčnem mestu. Njegova pojavnost naj zaznamuje pomembno križanje mestne vpadnice z gorenjske strani s mestno hitro cesto. S tem dobi prevladujočo vlogo šišenskega kraka mesta, kar naj se odrazi tudi v arhitekturi.

Dnevni center krajanov: zapolnitev doživljajskega vakuuma

Šiška je območje z več kot 80 tisoč prebivalci, ki nima ustreznih spremljajočih kulturnih in rekreativnih površin, servisov in trgovske mreže. Dnevna oskrba z živili sicer še zadošča, ponudba ostalih izdelkov pa ni zadostna. Tudi velike stanovanjske soseske v neposredni bližini nimajo realiziranih, z načrti predvidenih centralnih spremljajočih objektov. Tisti, ki obstajajo, pa so nezadostni za sodobno oskrbo prebivalcev, tako da so večinoma vezani na mestno središče, kar pa dodatno povečuje prometne tokove znotraj mesta.

Še bolj kot oskrba pa šišenskemu kraku primanjkuje program različnih kulturnih dejavnosti za vse generacije. Zaradi slabih rešitev je Šiška obstala na stopnji spalnega naselja brez kompleksov in površin s centralnimi dejavnostmi, Celovška cesta pa je prometni koridor namesto nakupovalni bulevar. K saniranju takega stanja je treba po mnenju razpisovalca pristopiti z novimi rešitvami izven okvirjev starih preživelih zasnov.

Šiška potrebuje novi center celotnega kraka, ki bo združeval trgovske, poslovne, upravne, gostinske, kulturne in zdravstveno rekreacijske dejavnosti. Center naj bi pomenil dnevni prostor krajanov ter bi zapolnil kulturni in doživljajski vakuum Šiške.

Največji izziv: Urbanistično oblikovanje

V oblikovnem in funkcionalnem smislu je treba prostor obravnavati kot celovit organizem, s prepletanjem funkcij javnega in poslovnega življenja, ob upoštevanju omejitev, ki so podane s prostorskimi ureditvenimi pogoji.

Eden največjih problemov ali največji izziv tega natečaja je urbanistično oblikovanje kompleksa na tako pomembni lokaciji. Prostorska izpostavljenost od blizu in od daleč, križanje dveh najbolj prometnih cest v Ljubljani in Sloveniji ter privlačen in vsestranski program pogojujejo najkakovostnejšo zasnovo in oblikovanje.

Urbanistično oblikovanje mora upoštevati različne prostorske sklope, v katerih bo kompleks prisoten:

 • V območju prevladuje morfologija večjih stavbnih mas. Celovško cesto v obravnavanem odseku opredeljujemo kot območje zrahljanega koridorja. Objekti se v nepravilnem ritmu izmenjujejo s praznimi prostori, kjer je možen pogled v globino.
 • Novi kompleks bo sooblikoval cestni prostor Celovške ceste, kjer ločujemo dve prostorski enoti: cestni prostor kot mestni bulevar s poslovnim in trgovskim programom in obojestranski drevoredi.
 • Programska zasnova natečaja

Program zajema naslednje skupne dejavnosti in približno kvadraturo:

 • parkiranje (predvidoma v podzemnih etažah in na nivoju terena v SZ delu kompleksa): približno 55.000 m2 (ožje območje obdelave) oziroma max. 136.600 m2 (bruto etažna površina nadzemnega dela);
 • poslovni prostori (podjetja, zastopstva firm, zavarovalnice, banke, politične stranke itd.): 17.500 m2;
 • splošni program – lokali, kot na primer banke, pošta, zavarovalnice, turistične agencije, založbe, storitve varovanja otrok, lokalna samouprava itd.: od 2.500 do 3.500 m2;
 • trgovinski lokali (splošno - na primer lekarna, drogerija, medicinski pripomočki, bio prehrambni artikli, frizer, cvetličarna, kozmetika, papirnica, tobak, časopisi, knjigarna, optik – okulist, foto material, kopirnica itd.): od 2.300 do 3.000 m2;
 • trgovski lokali (blagovnica in specializirane trgovine, na primer tekstil, obutev, modni dodatki, butiki, šport itd.): 28.500 m2
 • kultura in razvedrilni program (na primer galerije, mednarodno kulturno središče, večnamenska koncertna dvorana, večnamenske manjše dvorane, kino dvorane, zunanji prireditveni prostor, interaktivno središče, igralni avtomati, multimedijski razstavni prostor, TV studio, digitalni roto studio, cyber cafe): 16.100 m2;
 • hotel (hotelska veriga, kot na primer poslovni apartmaji in nastanitve): 7.500 m2;
 • zdravstvo (kot na primer splošna ambulanta, zasebne ambulante in diagnostični center): od 1.500 do 2.000 m2; 
 • rekreacija (na primer fitnes, savna, solarij, kozmetični salon, kopeli in masaže): od 1.200 do 1.500 m2; 
 • gostinstvo (na primer nacionalne in specializirane restavracije, fast-food restavracija, kavarna, bifeji): 3.300 m2; 
 • servisi (na primer čistilnica, čistilnica avto prevlek, avtopralnica, avto servis): 1.100 m2; 
 • uprava centra in tehnični prostori (na primer servis, varovanje, čiščenje, vzdrževanje in administracija): 2.000 m2.

Skupna površina 86.000 m2.

Rezultati razpisa

 • (pdf, 125 KB)